Archive for oktober, 2006

Elektronisch Factureren, geen woorden maar daden

Steeds meer organisaties praten over het elektronisch versturen van hun factureren. Een recent onderzoek van CMG blijkt dat binnen drie jaar vijftig tot zeventig procent van de Nederlandse grootbedrijven ontvangen facturen elektronisch verwerken (e-Invoicing). Een volledig gemanaged elektronisch factureringsproces (ontvangst, goedkeuring, betaling en archivering) kan leiden tot een kostenbesparing van tachtig procent, zo blijkt uit het onderzoek. Het kost tussen de EUR 15 en EUR 30 om een papieren factuur te verwerken.

Wat wij constateren is dat inderdaad veel bedrijven bezig zijn met het automatiseren van de binnenkomende facturen. Er gebeurt echter nog weinig op het gebied van facturen elektronisch verzenden.

 Volgens mij is het een noodzaak dat bedrijven facturen elektronisch gaan versturen willen ze tot de 50-70% gaan komen voor verwerking.

Recent stond er een duidelijk artikel over de ontwikkelingen die banken doormaken op dit gebied.

Zoals wellicht bekend is het belangrijk dat een elektronische factuur voldoet aan de richtlijnen van de Belastingdienst. Hierbij is het noodzakelijk dat de factuur is voorzien van een elektronische handtekening en minimaal 7 jaar gearchiveerd wordt.

IE 7 is beschikbaar

Internet explorer 7 is sinds enige tijd te downloaden Hier kan je de nieuwste functionaliteiten bekijken op het gebied van certificaat beheer en SSL. Mijn verwachting is dat de bulk groep bij de introductie van vista over gaat naar deze nieuwe versie.