Archive for juli, 2007

Elektronisch Factureren verplicht voor overheid?

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse regering digitalisering van lokale overheidsorganen sterk gestimuleerd, en niet zonder succes. Zweden loopt op dit gebied echter nog lichtjaren voor, zoals blijkt uit de beslissing om elektronische facturering bij alle overheidsinstellingen verplicht te stellen. Dit verbetert niet alleen het documentmanagement, maar zorgt ook voor een drastische vermindering van het energieverbruik van de overheid. Op deze manier bespaart de Zweedse regering het milieu en belastinggeld van de burger.

Naast aanzienlijke kostenbesparingen heeft digitale facturering een nog grotere invloed op het milieu. Het produceren van één enkele papieren nota kost namelijk evenveel energie als het koken van een ei of het een maand lang laten branden van een lamp van 40 Watt. Aangezien Zweedse overheidsinstellingen in elk jaar 11 miljoen nota’s ontvangen en er zelf 3 miljoen versturen, zal de energiebesparing als gevolg van elektronisch factureren enorm zijn. Daarnaast dragen alle overheidsinstellingen die live gaan tijdens het implementatieprogramma bij aan het behoud van 2000 vierkante meter regenwoud in Ecuador.
Bron: Unit4 Agresso

Nederlandse overheid let’s go!

Digitaal dossier rechtbank

De rechtbank Rotterdam is binnen de sector bestuursrecht gestart met de pilot digitaal dossier. Met deze pilot, die deel uitmaakt van het project ‘Digitaal procederen bestuursrecht’, beoogt de sector zoveel mogelijk papierloos te werken. Mededinging- en telecomzaken zijn het onderwerp van deze pilot, waarvan er naar verwachting vijftigtal digitaal behandeld gaan worden. De advocatuur, de NMa en de OPTA verlenen hun medewerking aan deze pilot.

CardSpace en Smartcards

Steeds meer bedrijven werken aan leuke demo’s rondom het Microsoft CardSpace raamwerk. Later meer informatie over Microsoft CardSpace.

Bijgaand een demo van Gemalto over het gebruik van een smartcard waar je “Microsoft Cards” opstaan.

Video: CardSpace and Smart Cards

Identity management raamwerk

Afgelopen week las ik een goed artikel over identity management.

Het artikel is bedoeld voor de CIO, de Informatie Manager en de Informatie Architect die in het initiëren, sturen en ontwerpen van een Identity Management project een rol spelen. Een dergelijk project krijgt alleen strategische waarde als men de juiste uitgangspunten kiest. Dit artikel behandelt die uitgangspunten door een vergelijking van een aantal Identity Management frameworks of raamwerken. Er wordt ingegaan op zaken als eigendomsrecht, gebruiksrecht en verantwoordelijkheid. Als voorbeeld wordt de Persoonlijke Internet Pagina (”PIP”) van e-overheid gebruikt.

Het artikel is geschreven door Leon Kuunders van Trusted-ID.

Consumentenbond en identiteitsfraude

In opdracht van de consumentenbond wordt er gewerkt aan een campagne rondom identiteitsfraude. Zie bijgaande link voor een eerste startdocument omtrent de stand van zaken. Een leuk document met verschillende invalshoeken rondom identiteitsfraude. Een problematiek die, naar mijn idee, de komende jaren zeer actueel gaat worden.

 Document Identiteitsfraude