Archive for april, 2008

DigiD voor het bedrijfsleven mag dat?

Steeds meer bedrijven hebben behoefte aan een eenduidige identiteit om hun relaties te authenticeren. In veel projecten komt dan steevast de vraag naar voren of DigiD een alternatief is om te gebruiken.

Wanneer je iets dieper op deze vraag ingaat dan komt het eigenlijk neer op de vraag of het bedrijfsleven gebruik mag maken van het burger service nummer.

Bijgaand een brief (met bijlagen) van staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken)
aan de Eerste en Tweede kamer >> Breder gebruik BSN .

Hieruit blijkt dat alleen indien er een wettelijke grondslag aanwezig is, het bedrijfsleven gebruik kan maken van het BSN.

“Ingeval er geen wettelijke grondslag is terwijl er wel een bijzonder
maatschappelijk belang is om het gebruik van het burgerservicenummer voor de
uitvoering van een bepaalde taak mogelijk te maken, dan moet die grondslag worden
gecreƫerd. Een voorbeeld wordt gevormd door het Wetsvoorstel gebruik
burgerservicenummer in de zorg.”

Dit heeft ook gevolgen voor het gebruik van DigiD door het bedrijfsleven.
“Met andere woorden, een breder maatschappelijk gebruik van DigiD is in de huidige
situatie beperkt tot organisaties die het burgerservicenummer mogen gebruiken. En
dus kan DigiD in haar huidige vorm niet op dezelfde schaal gebruikt worden als de
bestaande identiteitsdocumenten.”

Indien bedrijven op zoek zijn naar een eenduidige manier van authenticatie, waarbij geen wettelijke grondslag aanwezig is, zullen ze dus op zoek moeten naar een alternatief.