Archive for oktober, 2008

Elektronische handtekening met XML of PDF?

Met de opkomst van de Digitale Polis, Elektronisch factureren en andere elektronische documenten waarbij een elektronisch handtekening vereist is, stellen veel organisaties de vraag welk formaat ze moeten hanteren.

Op dit moment zijn er twee logische documentformaten waarop een elektronische handtekening toegepast kan worden, XML en PDF. Dit omdat deze twee formaten genoemd worden in de archief wetgeving en de standaarden rondom elektronische handtekening voor XML en PDF het best beschreven zijn. Hier een aantal voorbeelden van een getekende XML of PDF

De keuze voor PDF of XML is eenvoudig te maken en hangt sterk samen met de toepassing.

Wanneer XML Signing?

  • Automatische communicatie tussen organisaties onderling, waarbij automatische verwerking van de data mogelijk moet zijn. Dus bijvoorbeeld Leverancier A stuurt een getekende XML naar Klant B die de gegevens automatisch verwerkt in zijn back-office system. Dit is met PDF lastig.
  • Het plaatsen van een handtekening op een webportaal kan ook via XML, aangezien de dienstverlener dan op basis van een stylesheet de presentatie van de XML aan de eindgebruiker kan verzorgen.

Wanneer PDF Signing?

  • De organisatie stuurt een getekend document naar de eindgebruiker, bijvoorbeeld een factuur of polis, ter informatie en bevestiging. De eindgebruiker kan dit document eenvoudig bekijken met een PDF viewer, die op alle desktops beschikbaar is. De PDF viewer gaat ook goed om met het valideren van de digitale handtekening en geeft een melding aan de eindgebruiker als er problemen zijn.

Bijgaand een beschrijving van Adobe hoe je het beste kunt omgaan met het accepteren van een PDF handtekening bij de eindgebruiker.

Uiteraard is het ook mogelijk om beide formaten te hanteren per transactie. Je stuurt een getekende PDF naar de eindgebruiker ter bevestiging en de getekende XML stuur je door naar een ketenpartner om automatisch te verwerken.