Archive for november, 2008

Een nieuwe start in 2009

Vanaf januari 2009 zal ik DigiNotar verlaten en start ik mijn eigen bedrijf Evidos.nl

In tien fantastische jaren ben ik nauw betrokken geweest bij het opzetten van Diginotar en het in de markt zetten van producten rondom digitale identiteit, elektronische handtekening en betrouwbare communicatie. Ik denk dat we met Diginotar een grote bijdrage hebben geleverd aan de acceptatie en standaardisatie van vertrouwensdiensten op Internet zoals bijvoorbeeld, PKIOverheid, Gekwalificeerde elektronische handtekening, Authenticatie diensten, Elektronisch factureren en binnenkort de digitale polis.

Voor mij is nu de tijd gekomen van het eigen ondernemerschap. De afgelopen tijd merkte ik de enorme behoefte van organisaties om op een onafhankelijke manier geholpen te worden bij het opstarten, specificeren en realiseren van digitale identiteit, elektronische handtekening en andere projecten op het gebied van het zeker zakendoen op Internet. Zo is Evidos ontstaan, Evidos staat voor Evidence in Online Services.

Evidos | elektronische handtekening, digitale identiteit

Nu de diensten en producten beschikbaar zijn, pas ik ze graag binnen verschillende organisaties toe.

Gezien mijn ervaring wil ik mij naast mijn expertise en advies binnen organisaties, de komende tijd ook bezighouden met de ontwikkelingen rondom een generieke digitale identiteit voor bedrijven en consumenten. Naar mijn idee één van de belangrijkste fundamenten voor verdere innovatie op het Internet. Indien Nederland erin slaagt om de digitale identiteit op een goede manier te organiseren dan biedt dit enorme kansen voor ons land en onze positie rondom serieuze dienstverlening over het Internet.


Mijn weblog papierloos.nl zal ik bijven onderhouden.

Elektronisch factureren en digitale identiteit krijgen steun van economische zaken

Het Kabinet trekt extra middelen uit (15,5 mln euro) om te zorgen dat bedrijven hun zaken makkelijker kunnen regelen met de overheid door slimme ICT-toepassingen. Dat maakt staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken vandaag bekend in een speech over zijn ICT-beleid op het jaarcongres van ECP.nl.

Heemskerk staat in zijn speech ook stil bij het zogenaamd elektronisch factureren. Eerder dit jaar trok de staatssecretaris Marco Pastors aan als ambassadeur e-factureren om het elektronisch versturen aan en verwerken van rekeningen door de overheid een zetje te geven. Volgens Heemskerk ontvangt de overheid jaarlijks tien miljoen facturen. Daarvan wordt nu slechts 0,3 procent geheel elektronisch verwerkt. Heemskerk wil dat in 2010 zeker één op de tien facturen digitaal binnenkomt en digitaal wordt verwerkt. Dat betekent een besparing die kan oplopen van enkele euro’s tot 30 euro per factuur. “En het is ook winst voor het milieu”, aldus Heemskerk. “Als alle bedrijven in Europa voortaan elektronisch factureren, spaart dat zo’n 40 duizend voetbalvelden aan bomen.

Onder meer de Belastingdienst, het ministerie van Defensie, het UWV en een aantal gemeentes doen al mee met e-factureren. Onder leiding van Pastors wordt volgens Heemskerk nu gewerkt aan een set afspraken tussen overheid en bedrijfsleven  om e-factureren een verdere zet in de rug  te geven en waarmee voor bedrijven duidelijk is met welke standaard men bij de overheid terecht kan. Ook moeten de afspraken koud water vrees bij overheidsorganisaties wegnemen. “De voordelen voor het milieu en voor onze portemonnee zijn te groot om te laten liggen, dus ik roep overheidsorganisaties, net zo goed als bedrijven, op om mee te doen met e-Factureren “, aldus Heemskerk. De afspraken worden binnenkort vastgelegd in een convenant.Meer informatie over het programma Slim Geregeld Goed Verbonden (SGGV) is te vinden op http://www.sggv.nl/.

Diginotar wint Vasco Award

Tijdens de infosecurity werden wij blij verrast met de Vasco Partner Award. Een bevestiging dat we met het EazyID platform op de goede weg zijn, een digitale identiteit voor de consument

Met deze award erkent VASCO DigiNotars inspanningen in de ontwikkeling van EazyID, een nationaal authenticatieplatform voor de consument in samenwerking met gerenommeerde Nederlandse bedrijven. EazyID is een toegangssleutel om bij verschillende dienstverleners online producten aan te kopen of digitale documenten te ondertekenen. Consumenten hoeven zich niet langer apart te registreren bij elke dienstverlener en worden aldus niet meer geconfronteerd met een veelvoud aan paswoorden en toegangscombinaties.

EazyID biedt oneindig veel mogelijkheden en kan worden gebruikt voor allerlei diensten gaande van online shops tot toepassingen in de verzekerings-, uitzendsector, telecommunicatie etc. Eindgebruikers hebben enkel een internetverbinding nodig en hoeven dus geen bijkomende software of certificaten te installeren op hun PC om gebruik te kunnen maken van hun EazyID. EazyID kan dus om het even waar op elk ogenblik worden gebruikt.

Naast de ondersteuning van de Vasco tokens zijn we ook druk aan het kijken hoe we binnen het EazyID concept OpenID en Information Cards kunnen ondersteunen.

OpenID ontwikkelingen en nu?

De afgelopen week maakten Microsoft en Google beide bekend dat ze hun gebruikersaccount geschikt maken voor gebruik met het OpenID protocol. Microsoft had dit keer de primeur met zijn LiveID op maandag en Google volgde met zijn Google account (gmail etc..) op dinsdag.

Hierdoor zijn er in 1 klap weer honderden miljoenen gebruikers op het Internet voorzien van een OpenID. Aangezien ook veel Nederlandse consumenten een Google (Gmail) of Microsoft (hotmail, msn) account hebben is het toch steeds interessanter om te kijken wat het nut en voordeel OpenID kan hebben voor Internetdienstverleners.

Op dit moment zijn er 2 potentiele voordelen te noemen:

  1. Gebruikers die zich al geregistreerd hebben via Google of Microsoft hoeven geen “pietje puk” registratiegegevens meer bij u op de website in te vullen. Wanneer iemand zich met zijn OpenID aanmeldt krijg je als dienstverlener deze gegevens van Google of Microsoft. (Bijvoorbeeld e-mail adres). Dit kan een gebruiker als makkelijk ervaren. Uiteraard na toestemming van eindgebruiker.
  2. De gebruiker gebruikt zijn OpenID op verschillende websites en zal dus zijn inlogggegevens beter onthouden. Hierdoor zal hij uw helpdesk niet belasten met wachtwoordreset, of  zelfs afhaken om in te loggen.

De volgende partijen zouden toch eens moeten nadenken over een implementatie van OpenID:

  • Kleine dientverleners die gebruik willen maken van het imago van Microsoft of Google. (Log bij ons aan met je Google of Microsoft account)
  • Dienstverleners waarbij klanten slechts een beperkt aantal keer inloggen (webshop etc.)

Welke partijen denken nog niet direct over de implementatie van OpenID:

  • Grote dienstverleners waarbij de klant al wekelijks inlogt
  • Dienstverleners die het vertrouwensniveau en imago van MS of Google niet als een voordeel zien.

Bepaal zelf of OpenID al iets is voor uw organisatie, implementatie hoeft nog niet direct.

Wel is zeker dat iedereen moet nadenken over de komst van externe identiteitproviders en hoe/ onder welke voorwaarden je deze kan gaan accepteren binnen de eigen dienstverlening. Binnen nu en twee jaar wordt iedereen hiermee geconfronteerd.