Archive for februari, 2009

Testen geavanceerde elekronische handtekening door ETSI

 In de periode van 16-22 februari organiseert ETSI een interoperabiliteit test voor de geavanceerde handtekening. Leveranciers van elektronische handtekening producten testen hierbij de samenwerking tussen de verschillende ondertekeningsproducten en of deze voldoen aan de technische standaarden:

XAdES & CAdES

Doel van deze testen is te zorgen dat elektronisch getekende documenten op een eenvoudige wijze uit te wisselen zijn tussen bedrijven onderling.

Binnen deze standaarden worden elementen gedefinieerd als:

  • Onafhankelijk tijdstip van ondertekening
  • Geldigheid en vertrouwensniveau van de identiteit bij ondertekening
  • Archiveren van de handtekening

Advanced Electronic Signature Tests