Archive for april, 2013

Hoe bewaar ik mijn digitale handtekening?

De geschreven handtekening op papier is voor iedereen een bekend begrip. Door de digitalisering van de samenleving zijn steeds meer documenten digitaal waardoor het gebruik van een elektronische handtekening ‘voor de hand’ ligt. De elektronische handtekening is dan ook bedoeld als digitale evenknie van de geschreven handtekening.

Bijgaand artikel schetst op een goede en uitgebreide wijze een aantal ontwikkelingen rondom het gebruik van de digitale handtekening en enkele praktische zaken, onder andere rond het behoud van de juridische waarde van dergelijke documenten.

Maandblad_ELEMENT_Okt2011_Artikel_Getekend_voor_het_leven_EJvanNigtevecht